mój wózka
Koszyk jest obecnie pusty
Calkowity

Zasady I Warunki

1. CEL I UWAGI OGÓLNE

1.1. Niniejsze zasady i warunki korzystania („Warunki Korzystania”) okreslaja zasady dostepu i korzystania z witryny internetowej (zwanej dalej „Witryna”) firmy CJR Renewables.

1.2. Warunki Korzystania maja zastosowanie do wszystkich podmiotów publicznych i/lub prywatnych, które chca byc lub juz sa uzytkownikami witryny CJR Renewables.

1.3. CJR Renewables, z siedziba pod adresem Rua da Arroteia, 995 Leça do Balio, 4465-588 Matosinhos, Portugalia, pod jednym numerem rejestracyjnym i numerem osoby prawnej 508779413, zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania, w calosci lub w czesci, Warunków Korzystania, jak równiez do ustanawiania nowych Warunków Korzystania. Takie zmiany lub uzupelnienia Warunków Korzystania wejda w zycie po ich opublikowaniu w Witrynie CJR Renewables, a Uzytkownikom zaleca sie regularne zapoznawanie sie z nimi. Uzytkownicy moga w kazdej chwili zapoznac sie z aktualna wersja Warunków Korzystania, która jest dostepna na stronie internetowej https://www.cjr-renewables.com/.

1.4. Warunki Korzystania musza byc w pelni przestrzegane, a jesli w jakimkolwiek momencie Uzytkownik nie bedzie zgadzal sie z niektórymi ich postanowieniami, zaprzestanie korzystania z witryny CJR Renewables.

PROSIMY O DOKLADNE ZAPOZNANIE SIE Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z SERWISU. KORZYSTANIE Z WITRYNY JEST UZALEZNIONE OD ICH AKCEPTACJI, BEZ ZADNYCH ZASTRZEZEN, WARUNKÓW LUB MODYFIKACJI.

2. PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

2.1. Witryna internetowa CJR Renewables jest wlasnoscia CJR Renewables, a jej zawartosc, w tym znaki towarowe, projekty, loga, obrazy, zdjecia, filmy i oprogramowanie publikowane lub udostepniane w jej ramach sa chronione na mocy prawa portugalskiego/wspólnotowego i/lub miedzynarodowych konwencji dotyczacych praw wlasnosci intelektualnej i/lub praw pokrewnych, nalezacych lub licencjonowanych przez firmy CJR Renewables lub strony trzecie.

2.2. Uzytkownik nie moze kopiowac, reprodukowac, publikowac, importowac, uzywac ani wykorzystywac w zaden sposób, bezposrednio lub za posrednictwem stron trzecich, zadnych informacji udostepnionych w Witrynie CJR Renewables, ani do uzytku komercyjnego, ani do innych celów, bez uprzedniej pisemnej zgody CJR Renewables lub strony trzeciej posiadajacej takie prawa.

 

3. KORZYSTANIE

3.1. W ramach warunku korzystania z Witryny CJR Renewables na warunkach okreslonych w niniejszych Warunkach Korzystania, Uzytkownik zobowiazuje sie:

3.1.1. Szanowac prawa CJR Renewables i osób trzecich;

3.1.2. Szanowac i przestrzegac niniejszych Warunków Korzystania;

3.1.3. Uzytkownik nie naruszy dobrych obyczajów i bedzie respektowal wszelkie przepisy prawa, korzystajac w sposób prawidlowy, odpowiedzialny i odpowiedni z funkcjonalnosci i tresci dostepnych w Witrynie CJR Renewables, scisle przestrzegajac Warunków Korzystania;

3.1.4. Uzytkownik nie bedzie w zaden sposób modyfikowal oprogramowania ani uzywal zmodyfikowanych form oprogramowania, konkretnie w celu uzyskania nieautoryzowanego dostepu do strony internetowej CJR Renewables lub do jakiejkolwiek zastrzezonej zawartosci;

3.1.5. Uzytkownik nie moze podawac sie za kogos innego;

3.2. Uzytkownik zobowiazuje sie, ze nie bedzie wprowadzal do Witryny CJR Renewables zadnych plików ani informacji, które moga zaklócic normalne funkcjonowanie Witryny CJR Renewables oraz podejmie odpowiednie kroki, aby nie zachecac do rozprzestrzeniania wirusów komputerowych;

3.3. Wszelkie modyfikacje informacji udostepnianych w Witrynie CJR Renewables, jak równiez wszelkie inne dzialania, które moga spowodowac szkody i stworzyc zagrozenie dla integralnosci Witryny CJR Renewables, sa surowo zabronione i moga byc karane zgodnie z obowiazujacym prawem, co pociaga za soba obowiazek wyplaty odszkodowania za wszelkie spowodowane szkody.

3.4. Jesli Uzytkownik ma watpliwosci co do autentycznosci informacji opublikowanych w Witrynie CJR Renewables, powinien zwrócic sie do CJR Renewables, za pomoca innych srodków komunikacji, o potwierdzenie tych informacji.

3.5. CJR Renewables zastrzega sobie prawo do podjecia w dowolnym momencie wszelkich niezbednych srodków, w tym ograniczen dostepu, w celu zapewnienia integralnosci i bezpieczenstwa witryny internetowej CJR Renewables lub w celu zapobiezenia utracie, niewlasciwemu wykorzystaniu lub modyfikacji udostepnianych w niej tresci.

3.6. CJR Renewables moze, w dowolnym czasie i dla wlasnej wygody, zmodyfikowac, zawiesic lub przerwac dzialanie dowolnej funkcjonalnosci lub zawartosci udostepnianej w Witrynie CJR Renewables bez wczesniejszego powiadomienia i bez obowiazku wyplaty odszkodowan stronom trzecim z tytulu takich modyfikacji.

3.7. Uzytkownik moze skorzystac z kontaktów udostepnionych w Witrynie CJR Renewables w celu wyjasnienia wszelkich watpliwosci lub zgloszenia bledów wykrytych podczas korzystania z witryny.

 

4. BIULETYNY INFORMACYJNE

4.1. Aby subskrybowac biuletyny dostepne w witrynie CJR Renewables, konieczne jest podanie adresu e-mail i zaakceptowanie Warunków Korzystania. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za prawdziwosc informacji przekazanych w celu subskrypcji Biuletynów.

4.2. Podczas subskrybowania Biuletynów nie mozna wprowadzac informacji opcjonalnych, takich jak nazwa firmy, zajmowane stanowisko i narodowosc.

4.3. CJR Renewables zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania lub anulowania publikacji Biuletynów w dowolnym momencie.

 

5. PRZETWARZANIE, PRZEKAZYWANIE I OCHRONA DANYCH

5.1. Akceptujac Warunki Korzystania z serwisu, Uzytkownik akceptuje i wyraza zgode na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych na zasadach i zgodnie z Polityka prywatnosci CJR Renewables, dostepna pod adresem https://www.cjr-renewables.com/.

5.2. CJR Renewables przetwarza dane osobowe Uzytkowników zgodnie z obowiazujacymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególnosci zgodnie z ogólnym rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych, zatwierdzonym rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku („RODO”) oraz ustawa o ochronie danych osobowych, zatwierdzona ustawa nr 67/98 z dnia 26 wrzesnia lub inna, która ja zastapi.

5.3. Uzytkownik moze w kazdej chwili skorzystac ze swoich praw jako posiadacz danych osobowych, a mianowicie prawa dostepu i sprostowania, prawa do zapomnienia i przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, a takze sprzeciwu, na pisemny wniosek, który nalezy przeslac poczta elektroniczna na adres Info@cjr-renewables.com. W kazdym przypadku Uzytkownik moze, jesli uzna, ze jego dane osobowe zostaly naruszone przez CJR Renewables, zlozyc skarge do Krajowej Komisji Ochrony Danych Osobowych.

5.4. Chociaz CJR Renewables stosuje odpowiednie srodki techniczne, aby zapobiec utracie, niewlasciwemu uzyciu, zmianie, nieautoryzowanemu dostepowi i sprzeniewierzeniu danych dostarczonych lub przeslanych do CJR Renewables, CJR Renewables podkresla i ostrzega, ze srodki bezpieczenstwa w Internecie nie sa nieprzekraczalne i CJR Renewables nie moze zagwarantowac, ze nie zostana one pokonane przez osoby trzecie.

 

6. OBOWIAZKI I GWARANCJE

6.1. Strona internetowa CJR Renewables ma na celu informowanie o dzialaniach i projektach rozwijanych przez CJR Renewables.

6.2. Informacje dostepne w witrynie CJR Renewables moga nie byc wyczerpujace, aktualne i dokladne oraz moga byc powiazane z zewnetrznymi witrynami, nad którymi CJR Renewables nie ma kontroli ani nie ponosi za nie odpowiedzialnosci.

6.3. CJR Renewables dolozy wszelkich staran, aby zminimalizowac niedogodnosci spowodowane bledami technicznymi lub awariami. Nie jest jednak mozliwe zagwarantowanie nieprzerwanego lub niezaklóconego dostepu do Witryny CJR Renewables, poniewaz niektóre informacje lub inne tresci mogly zostac stworzone lub opracowane w plikach lub formatach, które nie sa wolne od bledów.

6.4. CJR Renewables nie gwarantuje Uzytkownikowi, w zaden sposób, ze:

6.4.1. Funkcjonalnosci i tresci udostepnione w Witrynie CJR Renewables spelniaja lub sa w stanie spelnic wszelkie potrzeby lub oczekiwania Uzytkownika;

6.4.2. Wszelkie bledy w oprogramowaniu lub tresci beda koniecznie poprawiane.

6.5. Zadne porady ani informacje uzyskane przez Uzytkownika za posrednictwem funkcjonalnosci i tresci dostepnych w Witrynie CJR Renewables nie beda stanowic gwarancji, która nie zostala wyrazona w niniejszych Warunkach Korzystania.

6.6. CJR Renewables nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wynikajace z niewlasciwego korzystania lub niemoznosci korzystania z witryny internetowej CJR Renewables.

 

7. ADRESY IP

7.1. „Adres IP” Uzytkownika to numer przypisany automatycznie przez dostawce uslug internetowych (ang. Internet Service Provider – ISP) Uzytkownika do uzywanego komputera.

7.2. Witryna CJR Renewables moze uzyskiwac adresy IP, wraz z czasem wizyty i odwiedzana strona (stronami) jako srodek zarzadzania systemem, w celu gromadzenia i systematyzowania informacji lub monitorowania ich wykorzystania.

 

8. POLITYKA COOKIE

Korzystanie z plików cookie przez strone internetowa CJR Renewables odbywa sie w oparciu o nastepujaca Polityke Plików Cookies: https://www.cjr-renewables.com/en/cookie-policy/.

9. POSTANOWIENIA KONCOWE, PRAWO WLASCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

9.1. Jezeli którekolwiek z postanowien Warunków Korzystania zostanie uznane za niewazne, nieskuteczne lub bezskuteczne, nie bedzie to mialo wplywu na waznosc lub skutecznosc pozostalych postanowien, które pozostana w pelnej mocy.

9.2. Warunki Korzystania podlegaja we wszystkich aspektach przepisom prawa obowiazujacego w portugalskim systemie prawnym.

9.3. W celu rozstrzygniecia wszelkich sporów, a mianowicie dotyczacych interpretacji i stosowania Warunków Korzystania, jak równiez czynnosci wykonywanych na ich podstawie, które nie zostana rozstrzygniete w drodze porozumienia miedzy stronami, wylaczna jurysdykcje przyznaje sie Sadowi Okregowemu w Porto, z wyraznym zrzeczeniem sie wszelkich innych.