mój wózka
Koszyk jest obecnie pusty
Calkowity
Polityka USŁUG  

Polityka USŁUG

Panstwa opinia jest dla nas wazna. Szanujemy ja i zobowiazujemy sie do jej ochrony. Ponizej wyjasniamy nasze praktyki ochrony prywatnosci i sposób, w jaki informacje sa zbierane i wykorzystywane do optymalizacji doswiadczen na tej stronie.

1 - Co to sa dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje jakiegokolwiek rodzaju, zebrane na jakimkolwiek nosniku, dotyczace zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacje mozliwe do zidentyfikowania definiuje sie jako zbiór informacji, które moga prowadzic do zidentyfikowania konkretnej osoby, w szczególnosci poprzez odniesienie do identyfikatora (takiego jak numer identyfikacyjny lub dane dotyczace lokalizacji).

Nasza firma gromadzi tylko takie dane, które sa adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co jest niezbedne do celów, dla których sa one przetwarzane.

 

2 - Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Czasami prosimy o podanie danych osobowych, gdy uzytkownik prosi o usluge, odpowiada na ankiete, bierze udzial w konkursie, wymienia z nami korespondencje lub podejmuje inne dzialania.

Uzytkownik zawsze moze zdecydowac, czy chce podjac dzialania wymagajace podania danych osobowych. Jesli jednak nie zechca Panstwo podac wymaganych danych, wykonanie zadanej czynnosci moze okazac sie niemozliwe.

Podobnie, kiedy odwiedzaja Panstwo nasza strone internetowa, zbieramy informacje znane jako „strumienie klikniec” (adres IP, nazwa domeny itp.). Informacje te, w polaczeniu z danymi, które nam przekazales, pozwalaja nam na personalizacje Twoich wizyt.

3 - Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je gromadzimy?

Dla róznych celów, mozemy zbierac nastepujace informacje: dane identyfikacyjne; dane kontaktowe (takie jak telefon komórkowy, adres lub e-mail); dane dotyczace lokalizacji (takie jak adres IP); Z reguly nasza firma nie gromadzi zadnych szczególnych danych, takich jak dane dotyczace stanu zdrowia lub dane dotyczace wykroczen lub przestepstw.

 

4 - Dlaczego wykorzystujemy dane osobowe?

Wszystkie dane zbierane i przetwarzane przez nasza firme oparte sa na jednym z nastepujacych warunków legalnosci:

Zgoda: gdy gromadzenie danych jest poprzedzone Panstwa wyrazna, konkretna i swiadoma zgoda, wyrazona w formie pisemnej lub za posrednictwem strony internetowej. Gromadzimy Panstwa zgode, na przyklad w celu subskrypcji biuletynów, swiadczenia uslug itp.

Umowy lub ustalenia poprzedzajace zawarcie umowy: warunek ten bedzie spelniony, gdy bedziemy przetwarzac Panstwa dane do celów zarzadzania programem, finansowania i protokolów wspólpracy lub umów na dostawy i uslugi.

Wypelnienie zobowiazan prawnych: gdy przetwarzanie danych jest niezbedne do wypelnienia zobowiazania prawnego. Obejmuje to na przyklad przekazywanie danych innym organom publicznym, podatkowym lub sadowym.

5 - Jak dlugo przechowujemy Twoje dane?

Nasza firma przetwarza i przechowuje Panstwa dane tylko przez okres niezbedny do realizacji lub zakonczenia celów, dla których sa one przeznaczone, zgodnie z maksymalnym okresem niezbednym do spelnienia zobowiazan umownych, prawnych lub regulacyjnych.

Z reguly, jezeli istnieje umowa, która uzasadnia przetwarzanie Panstwa danych, nasza firma przechowuje te dane tak dlugo, jak dlugo istnieje taki stosunek umowny. Istnieja równiez inne okolicznosci, takie jak wypelnianie obowiazków prawnych lub regulacyjnych (np. w celu wypelnienia obowiazków podatkowych dane osobowe dotyczace fakturowania musza byc przechowywane przez okres maksymalnie dziesieciu lat od daty wykonania czynnosci), jak równiez toczace sie postepowanie sadowe, które moze uzasadniac przechowywanie danych przez dluzszy okres czasu.

6 - Jakie sa prawa uzytkownika?

Prawo dostepu: prawo do uzyskania informacji dotyczacych przetwarzania Panstwa danych i ich charakterystyki (w szczególnosci rodzaju danych, celu przetwarzania, komu Panstwa dane moga byc ujawnione, okresu przechowywania oraz danych, które musza Panstwo dostarczyc obowiazkowo lub fakultatywnie).

Prawo do sprostowania: mozecie zazadac, aby Panstwa dane zostaly skorygowane poprzez zazadanie, aby byly one dokladne i aktualne

Prawo do usuniecia danych lub„Prawo do bycia zapomnianym”: mozna poprosic o usuniecie swoich danych, jesli uwazacie Panstwo, ze nie ma waznych powodów do przechowywania danych i pod warunkiem, ze nie ma innej waznej podstawy do takiego przetwarzania (takiej jak wykonanie umowy lub wypelnienie obowiazku prawnego lub regulacyjnego).

Prawo do ograniczenia: moga Panstwo zazadac zawieszenia przetwarzania danych lub ograniczenia przetwarzania do okreslonych kategorii danych lub celów.

Prawo do przenoszenia danych: uzytkownik moze zazadac, aby jego dane zostaly przeslane w formie cyfrowej i w powszechnie uzywanym formacie, który umozliwia ponowne wykorzystanie informacji. Alternatywnie, mozna zazadac przekazania danych innemu podmiotowi, który stanie sie odpowiedzialny za przetwarzanie Panstwa danych.

Prawo do sprzeciwu: moga Panstwo sprzeciwic sie realizacji niektórych celów pod warunkiem, ze nie istnieja prawnie uzasadnione interesy nadrzedne wobec Panstwa interesów. Jednym z przykladów tego prawa jest sprzeciw wobec celów marketingu bezposredniego.

Jak mozna skorzystac z przyslugujacych praw?

Wszystkie prawa opisane powyzej moga byc wykonywane, z zastrzezeniem ograniczen przewidzianych przez obowiazujace prawo, poprzez pisemna prosbe za posrednictwem naszej strony internetowej, w sekcji kontaktowej lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres Info@cjr-renewables.com.

7 - Jak chronimy dane osobowe?

Aby zapewnic bezpieczenstwo Panstwa danych, wprowadzilismy szereg srodków bezpieczenstwa. Panstwa dane sa przechowywane w bezpiecznych sieciach, do których dostep ma tylko ograniczona liczba osób posiadajacych specjalne prawa dostepu i szanujacych poufny charakter takich informacji.

Niezaleznie od tych srodków, gdy podajecie Panstwo dane osobowe w Internecie, istnieje ryzyko, ze moga one zostac przechwycone i wykorzystane przez strony trzecie, na które nie mamy wplywu. Chociaz dokladamy wszelkich staran, aby chronic Panstwa dane osobowe i prywatnosc, nie mozemy zagwarantowac bezpieczenstwa danych, które podajecie przez Internet.

 

8 - Kto ma dostep do danych osobowych i w jakim zakresie?

Poza nasza firma i w celach opisanych powyzej nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie przekazujemy w zadnej formie Panstwa danych osobowych osobom trzecim. Panstwa dane osobowe moga byc przekazywane zewnetrznym podwykonawcom w celu swiadczenia pewnych uslug na nasza rzecz i moga byc wykorzystywane w celu zapewnienia lepszej obslugi. Wymagamy, aby tacy dostawcy zewnetrzni zachowali bezpieczenstwo i poufnosc danych osobowych uzytkownika. Wymagamy równiez od tych wykonawców, aby uzywali danych osobowych wylacznie w imieniu CJR Renewables.

Uzytkownik moze w kazdej chwili zrezygnowac z udostepniania swoich danych osobowych stronom trzecim. Zadanie takie nalezy zlozyc za posrednictwem naszej strony internetowej, w dziale kontakt lub po prostu poczta elektroniczna na adres Info@cjr-renewables.com.

 

9 - Linki

Aby poprawic jakosc swiadczonych uslug, mozemy zamieszczac linki do stron internetowych osób trzecich. CJR Renewables nie ponosi odpowiedzialnosci za polityke prywatnosci tych stron. Zalecamy zapoznanie sie z ich oswiadczeniami o ochronie prywatnosci, poniewaz moga sie one róznic od naszych. CJR Renewables nie ponosi odpowiedzialnosci za tresc i dzialalnosc stron internetowych osób trzecich.

10 - Ciasteczka

Ta strona internetowa wykorzystuje technologie szeroko znana w branzy jako „cookies”. Cookie to unikalny plik tekstowy, który strona internetowa wysyla do Panstwa przegladarki. Pliki cookie umozliwiaja dostosowanie wyswietlanych informacji do preferencji uzytkownika podczas przegladania strony. Uzywamy plików cookie do personalizacji tresci lub do „zapamietania” uzytkownika podczas rejestracji produktów lub uslug. Jesli nie chcecie Panstwo, abysmy instalowali pliki cookie w Panstwa przegladarce, nalezy ustawic ja tak, aby odrzucala pliki cookie. Odrzucenie plików cookie bedzie mialo wplyw na mozliwosc korzystania z niektórych uslug na naszej stronie internetowej.

CJR Renewables uzywa równiez plików cookie do sledzenia wizyt w naszej witrynie. Zebrane w ten sposób informacje pomagaja nam zoptymalizowac nawigacje i wydajnosc samej strony.

 

11 - Zmiany w polityce prywatnosci

W przyszlosci mozemy zdecydowac sie na modyfikacje lub aktualizacje tej polityki, ze wzgledu na zmiany w ustawodawstwie lub w celu uwzglednienia nowych osiagniec w Internecie. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania takich zmian i prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, poniewaz zmiany te moga miec wplyw na Panstwa jako odwiedzajacych nasza strone.

 

12 - Kontakt z nami.

Aby wyjasnic wszelkie pytania dotyczace niniejszej polityki lub aspektów prywatnosci naszych produktów/uslug, prosimy o kontakt:

CJR Renewables

Rua da Arroteia, 995 Leça do Balio 4465-588 Matosinhos, Portugalia

(+351) 253 559 210

Info@cjr-renewables.com